Zespół

Personel przedszkola to kadra pedagogiczna oraz pracownicy administracji i obsługi.

Razem placówka liczy 33 pracowników.

W skład kadry pedagogicznej wchodzą dyrekcja, nauczyciele oraz nauczyciele specjaliści – logopeda, psycholog, pedagog specjalny.

Nasze panie nauczycielki to rozwijająca się młoda i kreatywna kadra stale doskonalącą swoje umiejętności podczas studiów podyplomowych oraz różnorodnych kursów i szkoleń.

Personel administracyjno-obsługowy to pracownicy, którzy doskonale współdziałają w realizacji programu. Są to osoby niezwykle zaangażowane i świetnie wspomagają nauczycieli w ich codziennej pracy z dziećmi.

Wszyscy pracownicy budzą głęboką sympatię wśród naszych podopiecznych.

Świetna zabawa i miła atmosfera sprawia, że przedszkolaki niechętnie odchodzą z przedszkola do domu.

Komentowanie jest wyłączone.