Zajęcia dodatkowe

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone w naszym przedszkolu odbywają się głównie w formie zabawy z wykorzystaniem ciekawych elementów różnych metod m.in.: Total Physical Response (reagowanie całym ciałem) to nauczanie języka obcego przez ruch, a dokładnie włączanie całego ciała w proces przyswajania nowego słownictwa oraz struktur językowych. To odpowiednie metoda dla dzieci zaczynających naukę języka angielskiego.

Zajęcia prowadzi Klaudia Sorbian – posiada kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Ukończyła Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ze specjalnością nauczanie języka angielskiego.

Taniec

Zajęcia taneczne wspierają rozwój dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Angażując zmysły: słuch, wzrok, dotyk, ruch taniec stymuluje integrację sensoryczną. Ułatwia procesy adaptacyjne, kształtuje poczucie własnej wartości.

Zajęcia prowadzi Adrian Dreling – posiada najwyższą międzynarodową klasę taneczną „S”. Od 7 roku życia reprezentuje kraj na międzynarodowych arenach tanecznych takich jak: German Open Championships, Celtic Classic Ireland, Polish Open Championships, Blackpool Dance Festival. Jest Mistrzem Polski w klasie A oraz finalistą i półfinalistą Mistrzostw Polski zarówno w kategorii 10 tańców, jak i tańców latynoamerykańskich.

Przedszkole i piłka

Program zajęć jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. To program, który realizowany jest przez wykwalifikowanych instruktorów Przedszkoliada.pl. Jest on odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz rodziców chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego. Poprzez gry i zabawy z piłką rozwijane są takie zdolności jak: koordynacja i równowaga, orientacja przestrzenna, koncentracja, wytrwałość, gibkość oraz sprawność manualna.

Warsztaty plastyczne

Zajęcia pomagają rozwijać wyobraźnię, kreatywne myślenie oraz sprawność manualną. Na zajęciach malujemy, wycinamy, wyklejamy, wylepiamy z użyciem niekonwencjonalnych materiałów plastycznych. Staramy się aby poziom trudności prac był dostosowany do możliwości dzieci. Zajęcia prowadzone są m.in. metodą arteterapii. Metoda ta wykorzystuje naturalną predyspozycję dzieci do twórczych zachowań, pozwala na wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka poprzez spontaniczne działania plastyczne. Dobrej pracy sprzyja miła i twórcza atmosfera.

Zajęcia prowadzi Aleksandra Sieczkowska – posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, aktualnie studentka Uniwersytetu Warszawskiego, certyfikowany arteterapeuta dziecięcy.

Balet

Balet w przedszkolu przygotowuje dzieci do podejmowania wyzwań w tańcu klasycznym. Instruktor dba o prawidłową postawę ciała dziecka. Zajęcia baletowe są znakomitą alternatywą dla gimnastyki korekcyjnej. Dają szansę na rozwijanie talentu już od najmłodszych lat. Na zajęciach dzieci mają możliwość:

  • zetknięcia się z prawdziwym pięknem i sztuką baletu,
  • poznania wszelkich dzieł baletowych,
  • pracy nad dyscypliną wewnętrzną, poczuciem rytmu,
  • poszerzenia zakresu naturalnych ruchów.

Zajęcia baletu prowadzi Zuzanna Moss. Instruktor tańca, absolwentka szkoły aktorskiej, półfinalistka Mistrzostw Polski w tańcu, zdobywczyni najwyższej zawodowej klasy tanecznej „S”.

Judo

Judo przyczynia się do harmonijnego rozwoju, uczy zaradności i systematyczności, pomaga przezwyciężać własne kompleksy, uczy sportowej rywalizacji. Zajęcia rozwijają szybkość, zwinność, wytrzymałość i siłę, a także spostrzegawczość i koncentrację. 

Treningi judo dla dzieci można rozpocząć już w bardzo młodym wieku. Początki zajęć to przede wszystkim zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gimnastycznymi. Te treningi mają przygotować małego judokę do późniejszych ćwiczeń zaawansowanych jak rzuty, trzymania, dźwignie. Młodzi adepci uczą się przez gry i zabawy, które rozwijają ich umiejętności i rozwój fizyczny.

Zajęcia tej dyscypliny sportu prowadzą w naszej placówce instruktorzy Klubu Sportowego Same judo działającego na terenie Ząbek, Marek, Zielonki i Warszawy.

Komentowanie jest wyłączone.